E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +48226466873

Jak projektować, wdrażać i testować sieci Wi-Fi dla obiektów sportowych i obsługi imprez masowych

.

Sieci Wi-Fi dla dużych obiektów sportowych takich jak stadiony i hale są najprawdopodobniej najtrudniejszymi w zaprojektowaniu i uruchomieniu sieciami bezprzewodowymi. Jest to spowodowane wielką liczbą i gęstością urządzeń mobilnych w takich obiektach. Jednocześnie w przypadku odkrytego stadionu lub krytej hali mamy do czynienia z dużą, otwartą przestrzenią, w zasadzie pozbawioną naturalnych przeszkód dla propagacji sygnału Wi-Fi. Paradoksalnie, takie warunki fizyczne tylko utrudniają wdrożenie sieci bezprzewodowej - co prawda nie ma problemu z osiągnieciem pokrycia sygnałem, ale konieczność zapewnienia usługi dla b. dużej liczby użytkownikow powoduje, że musi być zastosowanych wiele punktów dostępowych, które przy braku naturalnych przeszkód wzajmenie się zakłócają. Posłużmy się przykładem: dla stadionu na 30 tys. kibiców możemy liczyć się z liczbą 15 tys. aktywnych urządzeń Wi-Fi, przyjmując, że jeden AP jest w stanie obsłużyć 50-100 użytkowników uzyskujemy 150 do 300 AP.

Zbieranie danych

Projektowanie sieci Wi-Fi pod kątem imprezy masowej wymaga szczegółowego zebrania danych dotyczących nie tylko obiektu ale i charakterystyki użytkowników. W szczególności powinniśmy poznać parametry takie jak:

  • statystyki wykorzystywanych urządzeń - jaki będzie udział telefonów z systemem Android a jaki iOS,jakie są wersje systemów, jaki jest udział konkretnych modeli i producentów ? Informacje te mają bezpośredni związek z charakterystyką klientów mobilnych: rodzaj wykorzystywanego radia, zachowanie w roamingu, itp.
  • jakie pasmo będzie preferowane przez użytkowników: 2.4/5GHz? W praktyce realistyczne jest wyłącznie wykorzystanie wyższego pasma, jednak musimy uwzględnić fakt, że niektórzy użytkownicy mogą dysponować telefonami bez zakresu Wi-Fi 5GHz - musimy podjąć strategiczną decyzję dotyczącą obsługi (lub jej braku) starszych urządzeń.
  • z jakimi źródłami zakłóceń radiowych (np. wzmacniaczami GSM, sprzętem radiowym pracującym w obiekcie) będziemy musieli się zmierzyć?
  • jak długie są imprezy? Np. w przypadku niektórych dyscyplin, takich jak koszykówka stosunkowo krótki czas rozgrywki i jej dynamiczny charakter powoduje, że stopień wykorzystania mobilnych urządzen przezkbiców jestmniejszy niż w przypadku dłuższych zawodów

 

Projektowanie

Projektowanie sieci uwzględnia oczywiście fizyczny model obiektu, w celu redukcji zakłóceń miedzy AP wykorzystuje się w miarę możności naturalne przeszkody propagacji sygnału, takie jak filary, itp. można też stosować nietypowe techniki umieszczenia AP - np. pod trybunami. Przy tworzeniu map pokrycia należy uwzględnić tłumienie sygnału przez ciało ludzkie - orientacyjnie wynosi 3 dB. W przypadku gęsto obsadzonych trybun wiele rzędów powoduje już b. istotne tłumienie.

Szacując siłę sygnału musimy przyjąć poziom zakłóceń oraz docelowy minimalny RSSI zachowujący odstęp co najamniej 20dBm od szumu . Dość częstym błędem jest przyjęcie zbyt niskiego poziomu RSSI - w środowisku z ekstremalnie dużą gęstością klientów i blisko położonymi AP konieczne jest wymuszenie wyższych poziomów modulacji aby zmniejszyć zajecie pasma, dlatego w niektórych przypadkach przyjmuje się już poziom RSSI -55dBm jako minimalny.

Ostatnią kwestią jest poziom zabezpieczeń, tj weryfikacji użytkowników i szyfrowania transmisji - dla sieci dużej skali wyzwaniem jest zazwyczaj wydajność portalu weryfikujacego, powinien być on maksymalnie prosty - np. rejestracja użytkowników  poprzez SMS. Dla sieci wielkoskalowych rezygnujemy też często całkowicie z enkrypcji - rozwiązanie takie byłoby nie do pomyślenia w przypadku sieci biurowej, lecz w przypadku obsługi imprez nieraz stanowi konieczny kompromis.

 

Wdrożenie

Wdrożenie weryfikuje w znaczym stopniu plany stworzone na podstawie modelu. Dla znacznej liczby AP konieczne jest przede wszystkim zdiagnozowanie sieci pod kątem okablowania i sprawności infrastruktury aktywnej - nawet jeśli testy takie zostały wcześniej wykonane. Pozwala to na uniknięcie szeregu problemów na etapie testowania i strojenia sieci. Sieć licząca kilkaset AP i obsługująca dziesiątki tysięcy uzytkowników wymaga odpowiedniej infrastruktury w zakresie przepustowości i dostępności takich usług jak ARP, DHCP, ruting, itd. Testy przeprowadzone w sposób jednostkowy mogą okazać się nie miarodajne w praktyce.

Na etapie wdrożenia możemy spotkać się z "niepodziankami" dotyczącymi możliwości umiejscowienia AP, okablowania, itp. Na tym etapie możemy też wykonać korekty dotyczące fizycznego montażu, np. azymutu (kąta nachylenia AP), itd.

Testowanie

Testowanie w pierwszej fazie odbywa się na pustym obiekcie. W praktyce trudno jest "zasymulować" pełną widownię, nawet w zakresie jednego sektora. Doświadczenie wykazuje, że próby z wykorzystaniem znacznej liczby ochotników nie dają satysfakcjonujących odpowiedzi w zakresie wydajności i jakości  usługi. Jedną z przyjętych metod testowania jest symulowanie widowni przy pomocy odpowiedniej liczby zmodyfikowanych AP pracujących w trybie klienckim. Oczywiście, równolegle prowadzi się też testy z wybranymi urządzeniami mobilnymi. Testowanie bezwzględnie wymaga wykonania pełnych pomiarów widma radiowego (site survey) i zawsze pociąga za sobą konieczność zmian konfiguracyjnych, np. w zakresie mocy transmisji.

Testy produkcyjne i strojenie

Ostateczną weryfikację wykonanego projektu stanowi test produkcyjny, tj. odbywającysię w trakcie imprezy masowej. Sieć nie koniecznie musi zdać egzamin za pierwszym razem. Musimy być przygotowani na różnego rodzaju niespodzianki, zarówno w zakresie radiowym jak i infrastruktury  aktywnej - przykładowo możemy zmierzyć się z problemami wydajnościowymi dotyczącymi nie tylko kontrolerów sieci Wi-Fi, ale także: przełącznikow, ruterów, systemu firewall i przepustowosci łącz internetowych.Także na tym etapie powinnśmy prowadzić stały monitoring pasma radiowego.

Tags: stadion impreza masowa wifi punkty dostępowe Captive Portal site survey testy autoryzacja zakłócenia radio

Kontakt

sprzedaż:

e-mail: sales@cc.com.pl

 


pomoc techniczna:

e-mail: support@cc.com.pl

 

CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Dostarczamy bezpieczne rozwiązania sieciowe oraz oprogramowanie od 2001 roku. Projektujemy i wdrażamy infrastrukturę bezpieczeństwa sieciowego: systemy firewall, content security oraz systemy autoryzacji; wdrażamy infrastrukturę sieci LAN, WAN i WiFi. Nasi inżynierowie posiadają certyfikację producentów takich jak: Check Point, HPE / Aruba Networks, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Ruckus Networks (Arris), Arista, Fortinet, Flowmon, Fudo Security, Gemalto, Sophos, Vasco, i innych a także certyfikaty CISSP i PRINCE2.

Oferta

  • Dostawa i wdrożenia sieci WiFi
  • Dostawa i wdrożenia sieci LAN i WAN
  • Dostawa i wdrożenie systemów bezpieczeństwa
  • Wsparcie techniczne
  • Outsouring w zakresie administracji systemów IT
  • Oprogramowanie na zamówienie: portale internetowe, aplikacje biznesowe, aplikacje naukowe, aplikacje specjalizowane

Lokalizacja

world-map

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. +48 22 646-68-73

faks. +48 22 6063780

sprzedaż - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pomoc techniczna - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.