E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +48226466873

Audyt i analiza radiowa sieci Wi-Fi

.

 • użytkownicy sieci bezprzewodowej skarżą się na częste rozłączenia, problemy w komunikacji i brak zasięgu?
 • brak łączności pomimo silnego sygnału?
 • tzw. "dziury" w pokryciu sieci?
 • problemy z niektórymi urządzeniami (np. konkretnym modelem smartfona)?
 • sieć funkcjonowała dobrze, a ostatnio są z nią problemy (mimo, że nie wykonano żadnych zmian konfiguracji)?
 • AP rebootują się bez powodu lub "wypadają" z sieci?

Jeśli w Twojej firmie występuje choć jeden z wyżej wymienionych problemów wskazane jest przeprowadzenie audytu sieci bezprzewodowej.

Cele audytu

Audyt dotyczy “zastanej” sieci i ma na celu poprawę jakości pracy lub kontrolę konfiguracji i funkcjonowania, często może też dotyczyć poziomu bezpieczeństwa danej instalacji. Do typowych problemów, które mogą być przyczyną zamówienia audytu zaliczyć można:

 • Niską wydajność i/lub przepustowość sieci,
 • zakłócenia radiowe prowadzące do spadku jakości,
 • występowania wrogich punktów dostępowych (“rogue AP”),
 • występowanie martwych stref (stref bez pokrycia sygnału),
 • inne problemy z łącznością klientów.

Sposób realizacji audytu

Diagnoza ww. problemów prowadzona jest podobnie jak w przypadku planowania sieci, może być jednak bardziej pracochłonna z uwagi na konieczność weryfikacji funkcjonowania i konfiguracji wdrożonej sieci. Audyt realizowany jest w następujących krokach:

 • Analiza zasięgu, wydajności, przepustowości oraz jakości połączenia,
 • analiza widma i zakłóceń w pasmach 2.4GHz oraz 5GHz
 • lokalizacja źródeł zakłóceń,
 • lokalizacja innych problemów m.in. związanych z transmisją  VoIP i wideo (jitter, packet loss, round trip packet),
 • lokalizacja obcych (wrogich) AP,
 • lokalizacja martwych stref,
 • analiza pojemności systemu (zdalności do obsługi wymaganej liczby klientów)
 • analiza konfiguracji sieci - w tym analiza zabezpieczeń,
 • analiza konfiguracji urządzeń (kontrolerów WiFi i przełączników sieciowych).

Analiza widma

Analiza widma jest ważnym elementem każdej analizy sieci WiFi, zarówno przed wdrożeniowego “rekonesansu” jak i audytu powdrożeniowego. Analiza widma prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi sprzętowych i programowych takich jak np. AirMagnet, Wi-Spy Chanalyzer i innych. Dedykowany sprzęt w postaci specjalizowanych kart lub sensorów WiFi jest konieczny do realizacji profesjonalnej analizy widma, gdyż typowe karty sieciowe wbudowane w komputery przenośne oraz urządzenia typu: smartphone, tablet, itp. nie posiadają zaawansowanych funkcji radiowych pozwalających na analizę pasma sygnału, np. na określenie poziomów szumu, itp. 

W ramach analizy zbierane dane dotyczące sygnału radiowego nanoszone są na mapę obiektu. Tak wiec analiza prowadzona jest zarówno w “przestrzeni” jak  i “w czasie”.

Raport

Ostatnią fazą jest synteza oraz analiza otrzymanych wyników i sporządzenie raportu. Analiza wyników pozwala m.in. ustalić:

 • Statystyki dotyczące funkcjonowania sieci obejmujące takie parametry jak: siła sygnału i szumów, relacja sygnał - szum, prędkość transmisji, liczba  retransmisji, liczba  utraconych pakietów.
 • Nakładanie się kanałów i interferencje – informacja o tym jak zachodzą na siebie poszczególne punkty dostępowe, co pozwala na sprawdzenie obszarów interferencji.
 • Na podstawie zebranych informacji możliwe jest prowadzenie symulacji zmian parametrów sieci. Możemy zmienić parametry takie jak np. moc wyjściowa AP, kanał, podsieć, w której pracuje dany AP, poziom szumów i zbadać wpływ dokonanych zmian na sieć.

Raport obejmuje ogólne zalecenia dotyczące rekomendowanych zmian konfiguracji (tzw. “Executive Summary”) – np. dotyczące konieczności zakupu dodatkowych AP, zmiany polityki bezpieczeństwa itp. oraz szczegółowe rekomendacje techniczne przeznaczone dla administratorów. Raport może być sporządzony w języku polskim lub angielskim.

Zespół i doświadczenie

Firma CC działa na rynku audytów od 2001 roku, gwarancją jakości naszych usług jest doświadczenie potwierdzone certyfikatami naszych inżynierów - m.in. CWNA, CISSP i certyfikacją producentów, m.in.: Aruba, Ruckus Networks, Juniper Networks, CISCO i innych. Nasz zespół tworzą projektanci, inżynierowie bezpieczeństwa sieciowego z wieloletnią praktyką projektowania, wdrażania i zarządzania systemami z wykorzystaniem różnorodnych technologii, dlatego też oferowane przez nas usługi audytorskie kompleksowo odpowiadają na zapotrzebowanie naszych klientów.

Tags: wifi usługi site survey projektowanie

Kontakt

sprzedaż:

e-mail: sales@cc.com.pl

 


pomoc techniczna:

e-mail: support@cc.com.pl

 

CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Dostarczamy bezpieczne rozwiązania sieciowe oraz oprogramowanie od 2001 roku. Projektujemy i wdrażamy infrastrukturę bezpieczeństwa sieciowego: systemy firewall, content security oraz systemy autoryzacji; wdrażamy infrastrukturę sieci LAN, WAN i WiFi. Nasi inżynierowie posiadają certyfikację producentów takich jak: Check Point, HPE / Aruba Networks, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Ruckus Networks (Arris), Arista, Fortinet, Flowmon, Fudo Security, Gemalto, Sophos, Vasco, i innych a także certyfikaty CISSP i PRINCE2.

Oferta

 • Dostawa i wdrożenia sieci WiFi
 • Dostawa i wdrożenia sieci LAN i WAN
 • Dostawa i wdrożenie systemów bezpieczeństwa
 • Wsparcie techniczne
 • Outsouring w zakresie administracji systemów IT
 • Oprogramowanie na zamówienie: portale internetowe, aplikacje biznesowe, aplikacje naukowe, aplikacje specjalizowane

Lokalizacja

world-map

Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. +48 22 646-68-73

faks. +48 22 6063780

sprzedaż - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pomoc techniczna - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.